Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chapter 124

Nếu không xem được vui lòng đổi "SERVER" để có trải nghiệm tốt hơn
Hướng dẫn khác phục lỗi nếu ảnh bị lỗi ở tất cả các chap
Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ.
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 1
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 2
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 3
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 4
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 5
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 6
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 7
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 8
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 9
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 10
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 11
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 12
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 13
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 14
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 15
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 16
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 17
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 18
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 19
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 20
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 21
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 22
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 23
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 24
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 25
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 26
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 27
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 28
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 29
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 30
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 31
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 32
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 33
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 34
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 35
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 36
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 37
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 38
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 39
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 40
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 41
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 42
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 43
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 44
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 45
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 46
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 47
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 48
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 49
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 50
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 51
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 52
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 53
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 54
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 55
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 56
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 57
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 58
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 59
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 60
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 61
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 62
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 63
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 64
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 65
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 66
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 67
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 68
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 69
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 70
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 71
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124 - Trang 72
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa chapter 124

Cùng bàn luận về: Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Author
em lạc đường cmt chơi thôi Thành viên 2 ngày trước Chapter 124
Thằng thụ lấy mẹ thằng Đường Sóc cho khỏe đe thấy mà bựcemo
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
SEIRY .-. Thành viên 4 ngày trước
mặc dù đã lấy hết can đảm để đọc chao ms nhất v mà....đọc đc đoạn đầu bỏ mịe lun tui hổng có can đảm để đọc đam ngược emo
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
SEIRY .-. Thành viên 1 tuần trước Chapter 123
đừng ai cản tôi sẽ cho Cố Ngôn Sênh 1 cuộc sống ở nơi khác tốt hơn hạnh phúc hơn :((( ai thương Cố Ngôn Sênh và muốn Cố Ngôn Sênh sống ở nơi khác tốt và hạnh phúc hơn trả lời tui ik:((
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
em lạc đường cmt chơi thôi Thành viên 2 tuần trước Chapter 119
tao muốn thằng Thẩm Lạc An đi chầu ông bà ghê á emo
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
 • Author
  Hằng Trần Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Đúng đó, nó làm biết bao việc xấu mà mẹ n9 cũng thaemo
  Xem thêm
Author
SEIRY .-. Thành viên 3 tuần trước Chapter 118
Lần trc lúc đang ngủ mơ mà tui mơ thấy mẹ Đường Sóc bj bệnh emo
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
SEIRY .-. Thành viên 3 tuần trước Chapter 118
Rồi rồi bạn ông Đường Sóc cướp Đường Sóc khỏi tay Niệm Niệm đuyyy Niệm Niệm sẽ lại ở vs Cố Ngôn Sênh emo
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
Nương Sư Thành viên 3 tuần trước Chapter 118
hở :))) đường sóc sắp đi rồi hả em ???
sắp tới lúc niệm nam pk cbi động lòng thêm lần nx với ông cố kia sao ;-;
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
 • Author
  SEIRY .-. Thành viên 3 tuần trước Báo vi phạm
  ghê dữ nhg tui thik Niệm Niệm vs A Sênh thôi ghét Đường Sóc :)))
  Xem thêm
Author
bs con dân mê đam Thành viên 14/12/2021 Chapter 115
ủa đánh bồ mình còn đòi chia tay rồi còn quay lại ủa là seo emo
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
 • Author
  SEIRY .-. Thành viên 4 tuần trước Báo vi phạm
  thfi chả đúng đánh bồ = muốn ct ó :Đ
  Xem thêm
Author
Nương Sư Thành viên 14/12/2021 Chapter 115
chết mòe r :)) tự dưng thấy đoạn đầu chap này thg họ Thẩm ngầu vler, nhg ngầu ch đc một phút thì... -_- hmmm
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
Hằng Trần Thành viên 14/12/2021 Chapter 115
sao tui lại nghĩ rằng Đường Sóc là thụ mà còn cặp với em của thằng Cố :)emo
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
 • Author
  SEIRY .-. Thành viên 4 tuần trước Báo vi phạm
  hợp lý :Đ
  Xem thêm
Author
Nương Sư Thành viên 11/12/2021 Chapter 113
haizz, thật tình, cx thấy tội thk họ Thẩm :<< còn ông họ Cố kia thì cút cmn đi :))) 
trong một cuộc tình, nếu có kiểu người thứ ba đập bot chính là xđ tội là do top, top luôn sai nha anh em :)))
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
 • Author
  Hằng Trần Thành viên 14/12/2021 Báo vi phạm
  Tui thì chả thấy tội chút nào, gieo nhân nào gặp quả đó thuiemo
  Xem thêm
 • Author
  SEIRY .-. Thành viên 20/12/2021 Báo vi phạm
  me too :<< cx thương Cố giữ lắm ;-;
  Xem thêm
Author
Trang Trần Thành viên 04/12/2021 Chapter 112
kiễu j CNS vs Niệm Niệm nhà mìn chả về vs nhau ;-; emo
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
 • Author
  Kou :33 Thành viên 04/12/2021 Báo vi phạm
  nhoo pạn :333
  Xem thêm
 • Author
  Trang Trần Thành viên 04/12/2021 Báo vi phạm
  nhoonnn~~~ :33
  Xem thêm
 • Author
  SEIRY .-. Thành viên 4 tuần trước Báo vi phạm
  Niệm Niệm viết tắt NN đc rùi ák ;-;
  Xem thêm
 • Author
  Trang Trần Thành viên 4 tuần trước Báo vi phạm
  oce:3
  Xem thêm
Author
Đoàn Ngọc Thành viên 04/12/2021 Chapter 112
Cố Ngôn Sênh r cx quay về vs Niệm Niệm thôi còn Đường Sóc là thụ theo tui nhớ cặp của Đường Sóc ko phải kết HE emo
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
 • Author
  Linh Phạm Thành viên 07/12/2021 Báo vi phạm
  đg sóc là thụ á :'(((
  Xem thêm
 • Author
  SEIRY .-. Thành viên 4 tuần trước Báo vi phạm
  Đường Sóc thụ cx hợp nhể :))
  Xem thêm
Author
Lee Seo-yeon ( 이 서연) Thành viên 30/11/2021 Chapter 111
chắc ko có thêm cơ hội đâu Cố Ngôn Sênh >=))
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
 • Author
  SEIRY .-. Thành viên 4 tuần trước Báo vi phạm
  TÔI NGUYỀN RỦA BẠN MỖI KHI ĐỌC ĐAM MÁU MŨI CHẢY RÒNG RÒNG HÔNG HẾT!
  KO ĐỌC CŨNG CHẢY!:))
  Xem thêm
Author
Mỹ Anh Thành viên 29/11/2021 Chapter 111
bao giờ ra chap tiếp theo ạ, Cố Ngôn Sênh anh hãy ăn năn sám hối đi
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm