Tuyển Tập Oneshot

- Cập nhật lúc: 20:10 18/01/2022 -

Tuyển Tập Oneshot
 •  Tên khác

  Đang cập nhật

 •  Tác giả

  Đang cập nhật

 •  Tình trạng

  Đang cập nhật

 •  Thể loại

  Drama - Manga - One shot - Romance - Slice of Life

 •  Nhóm dịch

  Đang cập nhật

 •  Lượt xem

  4.100

 • Lượt thích

  0

Tuyển Tập Oneshot Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá

Lịch ra truyện

Đang cập nhật

Tóm tắt nội dung

Chủ yếu là mấy bộ oneshot tìm được trên twitter và đem về dịch

Xem thêm

Danh sách chương

Số chương
Cập nhật
Lượt xem
2 ngày trước
5
2 ngày trước
1
2 ngày trước
2
2 ngày trước
3
2 ngày trước
4
3 ngày trước
1
3 ngày trước
16
3 ngày trước
19
3 ngày trước
2
3 ngày trước
2
4 ngày trước
22
4 ngày trước
9
4 ngày trước
3
4 ngày trước
5
6 ngày trước
32
6 ngày trước
4
6 ngày trước
7
6 ngày trước
2
6 ngày trước
3
6 ngày trước
4
6 ngày trước
5
6 ngày trước
0
3 tuần trước
48
3 tuần trước
37
3 tuần trước
42
3 tuần trước
12
3 tuần trước
14
3 tuần trước
12
3 tuần trước
15
3 tuần trước
10
3 tuần trước
11
3 tuần trước
12
3 tuần trước
12
3 tuần trước
12
3 tuần trước
46
3 tuần trước
32
3 tuần trước
25
3 tuần trước
5
3 tuần trước
7
3 tuần trước
6
3 tuần trước
5
3 tuần trước
10
3 tuần trước
10
3 tuần trước
20
3 tuần trước
8
3 tuần trước
10
3 tuần trước
15
3 tuần trước
37
3 tuần trước
30
3 tuần trước
26
3 tuần trước
13
3 tuần trước
8
3 tuần trước
11
3 tuần trước
11
3 tuần trước
11
3 tuần trước
12
3 tuần trước
8
3 tuần trước
10
3 tuần trước
7
3 tuần trước
8
3 tuần trước
10
3 tuần trước
10
3 tuần trước
8
3 tuần trước
12
3 tuần trước
10
3 tuần trước
9
3 tuần trước
16
3 tuần trước
6
3 tuần trước
10
3 tuần trước
8
3 tuần trước
9
3 tuần trước
7
3 tuần trước
12
3 tuần trước
15
3 tuần trước
23
3 tuần trước
28
3 tuần trước
16
3 tuần trước
11
3 tuần trước
14
3 tuần trước
30
4 tuần trước
51
4 tuần trước
35
4 tuần trước
16
4 tuần trước
17
4 tuần trước
14
4 tuần trước
20
4 tuần trước
23
4 tuần trước
21
4 tuần trước
25
4 tuần trước
9
4 tuần trước
12
4 tuần trước
15
4 tuần trước
10
4 tuần trước
10
4 tuần trước
10
4 tuần trước
19
4 tuần trước
12
4 tuần trước
9
4 tuần trước
12
4 tuần trước
10
4 tuần trước
11
4 tuần trước
10
4 tuần trước
9
4 tuần trước
11
4 tuần trước
11
4 tuần trước
10
4 tuần trước
12
4 tuần trước
12
4 tuần trước
10
4 tuần trước
12
4 tuần trước
12
4 tuần trước
10
4 tuần trước
11
4 tuần trước
11
4 tuần trước
15
4 tuần trước
8
4 tuần trước
9
4 tuần trước
13
4 tuần trước
9
4 tuần trước
9
4 tuần trước
8
4 tuần trước
6
4 tuần trước
7
4 tuần trước
26
4 tuần trước
10
4 tuần trước
10
4 tuần trước
10
4 tuần trước
7
4 tuần trước
7
4 tuần trước
7
4 tuần trước
9
4 tuần trước
8
4 tuần trước
7
4 tuần trước
8
4 tuần trước
6
4 tuần trước
7
4 tuần trước
9
4 tuần trước
8
4 tuần trước
9
4 tuần trước
5
4 tuần trước
4
4 tuần trước
8
4 tuần trước
13
4 tuần trước
5
4 tuần trước
7
4 tuần trước
29
4 tuần trước
9
4 tuần trước
8
4 tuần trước
7
4 tuần trước
9
4 tuần trước
13
4 tuần trước
11
4 tuần trước
9
4 tuần trước
11
4 tuần trước
6
4 tuần trước
8
4 tuần trước
9
4 tuần trước
8
4 tuần trước
8
4 tuần trước
9
4 tuần trước
9
4 tuần trước
4
4 tuần trước
12
4 tuần trước
7
4 tuần trước
11
4 tuần trước
7
4 tuần trước
10
4 tuần trước
9
4 tuần trước
5
4 tuần trước
10
4 tuần trước
4
4 tuần trước
13
4 tuần trước
7
4 tuần trước
8
4 tuần trước
5
4 tuần trước
8
4 tuần trước
7
4 tuần trước
7
4 tuần trước
7
4 tuần trước
9
4 tuần trước
11
4 tuần trước
10
4 tuần trước
7
4 tuần trước
5
4 tuần trước
10
4 tuần trước
14
4 tuần trước
6
4 tuần trước
6
4 tuần trước
9
4 tuần trước
5
4 tuần trước
6
4 tuần trước
7
4 tuần trước
9
4 tuần trước
7
4 tuần trước
12
4 tuần trước
13
4 tuần trước
8
4 tuần trước
8
4 tuần trước
9
4 tuần trước
14
4 tuần trước
11
4 tuần trước
16
4 tuần trước
15
4 tuần trước
8
4 tuần trước
12
4 tuần trước
10
4 tuần trước
12
4 tuần trước
13
4 tuần trước
18
4 tuần trước
11
4 tuần trước
12
4 tuần trước
9
4 tuần trước
20
4 tuần trước
12
4 tuần trước
6
4 tuần trước
21
4 tuần trước
15
4 tuần trước
15
4 tuần trước
17
4 tuần trước
19
4 tuần trước
10
4 tuần trước
16
4 tuần trước
17
4 tuần trước
22
4 tuần trước
11
4 tuần trước
10
4 tuần trước
31
4 tuần trước
11
4 tuần trước
11
4 tuần trước
8
4 tuần trước
29
4 tuần trước
14
4 tuần trước
23
4 tuần trước
34
4 tuần trước
17
4 tuần trước
12
4 tuần trước
28
4 tuần trước
9
4 tuần trước
25
4 tuần trước
27
4 tuần trước
132

Cùng bàn luận về: Tuyển Tập Oneshot